Barndomsminnen och sagor

Författare
Ingeborg Zethelius
(Ingeborg Zethelius, illustr. av Axel Sjöberg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hökerberg 1911 Sverige, Stockholm 122 sidor. : ill.
Lars Hökerberg 1893 Sverige, Stockholm 120 sidor.