Barneminder og björnejagt - Norsk oversettelse ved Ingeborg v.d.Lippe Konow: Udg. ved centralstyret for de norske folkeskolers barne-og ungdomsbiblioteker

Författare
Gustaf Schröder
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1897 Norge, Kristiania