Barnen och fredssaken - föredrag vid 4:de nordiska fredsmötet 24 juli 1901

Författare
Emilia Broomé
(Emilia Broomé.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norges fredsforening 1901 Norge, Kristiania 11 sidor.