Barnen och religionen - En bok tillägnad svenska barn och Sveriges kvinnor

Författare
Lucie Lagerbielke
(Lucie Lagerbielke (Vitus))
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sandbergs bokh. i distr. 1915 Sverige, Stockholm 115, xv sidor.