Barnen på Stjärnehov

Författare
Gerda Ghobé
(Lillemor)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lindqvist 1943 Sverige, Stockholm 125 sidor.
Lindqvist 1939 Sverige, Stockholm 150 sidor.