Barnens fyra filmer

Författare
Carl Henrik Svenstedt
(Carl Henrik Svenstedt, Stefania Lopez Svenstedt.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Författares bokmaskin, Författares bokmaskin 1977 Sverige, Stockholm, Stockholm 199 sidor. 20 cm