Barnet äter frukost - om världens andra film

Författare
Carl Henrik Svenstedt
(Carl Henrik Svenstedt.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arbetarkultur i samarbete med Filmcentrum, Fälth 1981 Sverige, Stockholm, Värnamo 235 sidor. ill. 22 cm