Barnet i templet

Originaltitel
The child of the temple
Författare
Lucy Diamond
(Berättad av Lucy Diamond ill. av Kenneth Inns övers. av Carl-Gustaf Swenson)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
IPC 1959 Sverige, Örebro 51 sidor. : ill.
Solljusförl. 1953 Sverige, Örebro (52)s : Ill