Barnets psykiska födelse - symbios och individuation

Originaltitel
The psychological birth of the human infant Svenska
Författare
Margaret S. Mahler
(Margaret S Mahler, Fred Pine och Anni Bergman översättning av Ingeborg Löfgren fackgranskning av Eva Marianne Haglund.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Natur och kultur, Centraltr. 1990 Sverige, Stockholm, Borås 336 sidor. ill. 22 cm
Natur och kultur, Centraltr. 1984 Sverige, Stockholm, Borås 335 sidor. ill. 22 cm