Barnkonventionen och föreningsidrotten - handbok för idrottsledare

Författare
Susanna Hedenborg
(Susanna Hedenborg Johan R Norberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
UNICEF Sverige 2019 Sverige, Stockholm 95 sidor illustrationer 978-91-639-6023-9
UNICEF Sverige 2019 Sverige, Stockholm 95 sidor illustrationer
Unicef 2018 Sverige, Stockholm 94 sidor. ill. 978-91-639-6023-9
UNICEF 2018 Sverige 95