Barns livsfrågor som pedagogisk arena - fyra perspektiv på barn och livsfrågor

Författare
Sven G. Hartman
(Sven G. Hartman.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Univ., Institutionen för pedagogik och psykologi 1992 Sverige, Linköping 116 sidor. ill.