Barns tidiga lärande - en tvärsnittsstudie om förskolan som miljö för barns lärande

Författare
(Sonja Sheridan, Ingrid Pramling Samuelsson & Eva Johansson (red).)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Acta Universitatis Gothoburgensis, Geson Hylte tryck 2009 Sverige, Göteborg, Göteborg 302 sidor. diagr., tab. 25 cm 978-91-7346-662-2