Barnteatern - Saml. 2 : Sagospel, tablåer och lekar

Författare
(Anna M. Roos...)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sv. Läraretidn 1928 Sverige, Sthlm 223 sidor. : ill.