Basbehov & flöjt

Författare
(Foto: Janco Kjellberg ...)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ankaret arkitekter 1992 Sverige, Bromma 95 sidor. : ill. (huvudsakligen i färg) 23 cm 91-630-1474-2