Base, Textbook - engelska för gymnasieskolan

Författare
Tony Jansson
(Tony Jansson, Kesti Johansson.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Läromedel
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gleerups 2011 Sverige, Malmö 978-91-40-67201-8