Basic technical English, Textbook

Basic Technical English är avsedd för yrkesinriktade program och grenar inom gymnasieskolan samt liknande tekniska utbildningar och ger en praktisk introduktion till teknisk engelska.Textboken innehåller fyra huvuddelar:1 Soft Landing med enkla introduktionsövningar2 General English med skönlitterär och fackinriktad prosa3 General Technical English med informativa populärvetenskapliga texter4 Technical English med specialiserade tekniska texter om olika ämnenTexterna inom varje huvuddel är ordnade efter svårighetsgrad. De första texterna är ändrade och förenklade för att ge en mjuk övergång till det autentiska materialet som finns i slutet av varje del. Till de flesta texter finns också både innehållsfrågor och språkliga kommentarer.Läs mer om boken på studentlitteratur.se

Författare
Finn Bergskaug
(Illustrations: Arvid Andreassen ....)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitteratur, Studentlitteratur 1993 Sverige, Lund, Lund 154 sidor. ill. 978-91-44-36191-8