Basic technical English, Workbook

Basic Technical English är avsedd för yrkesinriktade program och grenar inom gymnasieskolan samt liknande tekniska utbildningar och ger en praktisk introduktion till teknisk engelska.Övningsboken innehåller• styckeordlistor till texterna i huvudboken• muntliga och skriftliga övningar• uttals- och intonationsövningar• glosor och övningar till hörförståelsetexterna• facit till övningarna• minigrammatik • alfabetisk ordlistaBasic Technical English består av följande delar:• Textbook• Workbook• Två ljudkassetter.Läs mer om boken på studentlitteratur.se

Författare
Finn Bergskaug
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitteratur, Studentlitteratur 1993 Sverige, Lund, Lund 123 sidor. ill. 978-91-44-36201-4