Basiq begåvningstest, Manual

Författare
Bertil Mårdberg
(Bertil Mårdberg, Anders Sjöberg, Sara Henrysson Eidvall.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Psykologiförl., Katarina tr. 2000 Sverige, Stockholm, Stockholm 107 sidor. ill. 21 cm