Baskunskaper i bild D. 1, Idéer och motiv - bildarbetets metodik

Författare
Gunnar Åkesson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1980 Sverige 40 sidor. : ill.