Baskunskaper i bild D. 2, Tema färg - bildarbetets metodik

Författare
Gunnar Åkesson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1980 Sverige S. 51-85