Baskunskaper i bild D. 3, Teknik och material - bildarbetets metodik

Författare
Gunnar Åkesson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1980 Sverige S. 101-140