Baskunskaper i bild - bildarbetets metodik : kompendium för klasslärare : pedagogiskt utvecklingsarbete

Författare
Gunnar Åkesson
(Gunnar Åkesson i samarb. med Stina Åkesson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lärarutbildningen, Univ. i Linköping 1980 Sverige, Linköping 5 d.
1980 Sverige 40 sidor. : ill.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan