Be for meg også - Om forkrøpling og lengsel etter forløsning i moderne litteratur og poetikk

Författare
Kari Lovaas
Genre
theses, Statlig publikation
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Karlstads universitet 2020 Sverige 48 978-91-7867-116-8