Bebodda världar - dikter

Författare
Lars Gustaf Andersson
(Lars Gustaf Andersson.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ellerström, Grahn 1996 Sverige, Lund, Lund 64 sidor. 19 cm