Bebyggelse från 1600- och 1700-tal i Aspestahult och Bryggartorp - Södermanland, Kjula socken, Ribbingelund 2:3, Aspestahult 1:1 : kompletterande arkeologisk utredning

Författare
Cecilia Grusmark
(Cecilia Grusmark.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arkeologiska uppdragsverksamheten (UVMitt), Riksantikvarieämbetet 2013 Sverige, Hägersten 19 sidor. ill.