Bebyggelsen i Drumlinområdet - riksintresseområdet T10 : kulturhistorisk utredning : Edsberg, Hackvad, Hardemo, Knista, Viby socken, Hallsberg, Kumla, Lekeberg kommun, Närke

Författare
Boel Melin
(Boel Melin, Helén Sjökvist)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kulturmiljövård Mälardalen, Länsstyrelsen i Örebro län 2011 Sverige, Västerås, Örebro 33 sidor. : ill. 978-91-7453-057-5