Beckers konstnärsstipendium 2012 - Elin Behrens

Författare
Elin Behrens
Genre
Katalog, Utställningskataloger
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Beckers, Stiftelsen Färgfabriken 2012 Sverige, Stockholm [32] sidor. huvudsakligen ill. 978-91-979915-4-4