Befolkning, bosättning och vildrensjakt i norra Norrlands inland

Författare
Kjell-Åke Aronsson
(Kjell-Åke Aronsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Umeå universitet, Institutionen för arkeologi 1981 Sverige, Umeå 75 sidor illustrationer