Befolkningsdialog kring prioriteringar i Region Skåne

Författare
Per Rosén
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
PrioriteringsCentrum, Landstinget i Östergötland 2005 Sverige, Linköping ii, 37 sidor.
Linköping University Electronic Press 2005 Sverige, Linköping ii, 37 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan