Begär och kritik

Författare
Göran Dahl
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Symposion 1986 Sverige, Stockholm, Lund 239 sidor. 18 cm 91-7868-017-4