Begge sider af Øresund - reportage fra Sjælland og Skåne

Författare
Tomas Polvall
(Tomas Polvall & Henrik Björnsson til dansk: Tine Paludan.)
Språk
Danska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Accent, Kristianstads boktr. 2004 Sverige, Kristianstad, Kristianstad 168 sidor. färgill. 22 cm