Begreppet livskvalitet - ett försök att hitta en definition

Författare
Lennart Carlsson
(Lennart Carlsson, Christer Moberg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Människan och hennes miljö, Linköpings universitet 1979 Sverige, Linköping 6 sidor.