Behovsanpassat bemötande, behandling och uppföljning av förstagångsinsjuknade psykotiska patienter och deras familjer, Fallskärmsprojektet

Författare
(Projektansvarig: Johan Cullberg lokal samordnare: Kerstin Nilsson, Per Granvik.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Psykiatri, Sektorsklinik Söder, Blekingsborgs öppenvård, Universitetssjukhuset MAS 1998 Sverige, Malmö [24] sidor.