Beiträge zur botanischen Protistologie 1, Die Polyangiden

Författare
Eduard Jahn
(Von E. Jahn)
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bornträger 1924 Tyskland, Leipzig 107 sidor., 2 pl.-bl. (i färg) : ill.