Bekämpningsmedelshanteringen i jordbruket

Författare
Arne Göransson
(Arne Göransson, Arne Joelsson, Bo Sönne)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1985 Sverige, Kristianstad 60 sidor.