Bekämpningsmedelsrester i vegetabilier - resultat- och framtidsanalys

Författare
Arne Andersson
(Rapporten har utarbetats av Arne Andersson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens livsmedelsverk 1994 Sverige, Uppsala 51 sidor.