Belle

Författare
Lesley Pearse
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Damm Förlag 2015 Sverige 978-91-7351-930-4
Ponto pocket, Damm, Scandbook 2013 Sverige, Stockholm, Falun 544 sidor. 18 cm 978-91-7537-004-0
Damm, Scandbook 2012 Sverige, Malmö, Falun 544 sidor. 24 cm 978-91-7351-840-6