Belles löfte

Författare
Lesley Pearse
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Damm Förlag 2014 Sverige 978-91-7537-015-6
Ponto pocket, Scandbook 2014 Sverige, Stockholm, Falun 477 sidor. 18 cm 978-91-7475-159-8
Damm 2013 Sverige, Stockholm, Falun : Scandbook 477 sidor. 24 cm 978-91-7351-468-2