Bellman, Blomman, Baby och Bruden

Författare
Gösta Bredefeldt
(Upsala-Gävle Stadsteater, 1981.)
Genre
Dramatik
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Upsala-Gävle stadsteater 1981 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Uppsala 57 sidor.
Västernorrlands Regionteater 1976 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, HÄRNÖSAND 45 sidor.
Upsala-Gävle stadsteater 1973 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Gävle 41 sidor.
Svenska Riksteatern 1973 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Stockholm 90 sidor.
Helsingborgs Stadsteater 1972 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Helsingborg 47 sidor.
Blekingeteatern 19uu Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Ronneby 90 sidor.