Bemötandets etik

Författare
Erik Blennberger
(Erik Blennberger.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitteratur 2013 Sverige, Lund, Polen 160 sidor. 22 cm 978-91-44-09080-1