Bengt Danielsson i Söderhavet

Författare
Bengt Danielsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bra böcker 1986 Sverige, Höganäs 253 sidor. : ill. (huvudsakligen i färg), kartor 30 cm
Trevi 1986 Sverige, Stockholm, Italien 253 sidor. ill. (huvudsakligen i färg), kartor 30 cm