Bengt K. Å - från Sandared till Stockholm

Författare
Bengt K. Å. Johansson
(Bengt K. Å. Johansson.)
Genre
Självbiografier, Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hjalmarsson & Högberg 2016 Sverige, Stockholm, Lettland 138 sidor. ill. 19 cm 978-91-983134-7-5