Bepröfvade medel att förekomma hårets bortfallande, befordra hårvexten, och åstadkomma att äfven kala ställen på hufvudet åter betäckas af hår. Öfversättning. Stockholm, 1827. Tryckta i Marquardska boktryckeriet

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
(Marquard 1827 Sverige, Stockholm 16 sidor. 8:o.