Bepröfvade råd och botemedel emot elak andedrägt. Öfversättning från tyskan. Stockholm, tryckt i Marquardska boktryckeriet, 1827

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1827 Sverige, Stockholm [02] , 24 sidor. 8:o.