Beräkningar av emissioner och halter av benso(a)pyren och partiklar från småskalig vedeldning. Luftkvalitetsmodellering för Skellefteå, Strömsunds och Alingsås kommuner

Författare
Stefan Andersson
Genre
Statlig publikation
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
SMHI, Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska institut 2019 Sverige