Beräkningsmodeller för atmosfärisk spridning

Författare
Torbjörn Bäckström
(Torbjörn Bäckström, Leif Henningsson, Tor Larsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
CTH, Inst. för energiteknik 1987 Sverige, Göteborg 69, 6] sidor. ill.