Berätta med bilder

Författare
Göte Ask
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Aktuell fotografi 1991 Sverige, Helsingborg [1] sidor., sidor. 4-46 : ill. 21 cm 91-87510-10-3