Berätta med bilder - en handbok för informatörer verksamma inom bokförlag, tidningar, tidskrifter, tv, reklam och annan informationstjänst samt för lärare på alla stadier

Författare
Sven Lidman
(Sven Lidman, Ann-Marie Lund)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bild och ord akademin 1984 Sverige, Stockholm 60 sidor.
Bonnier, Bonnier 1972 Sverige, Stockholm, Stockholm 64 sidor. ill.