Berätta med en tumstock - 10 berättelser ur Nya testamentet

Författare
Göran Nordfeldt
(Göran Nordfeldt.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Argument Förlag, Bording AB 2007 Sverige, Varberg, Borås 36 sidor illustrationer 30 cm 978-91-7315-193-1