Berättelse över Svenska musikerförbundets verksamhet 1945

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1946 Sverige, Stockholm 99 sidor.